آدرس :

تهران، محله ولیعصر، خیابان پائین تر از سه راه دکتر بهشتی، ساختمان دنیس تریکو، پلاک ٢١٠٠

تلفن ثابت:

88713171

کدپستی:

1433763461

پست الکترونیکی:

denistrico@gmail.com

info@denistrico.com

sales@denistrico.com